Bedrijven en semi- publieke ruimte

De landschapsarchitectuur in residentiële en bedrijfsomgevingen alsook in de publieke ruimte vraagt om een functioneel-creatieve aanpak. Een  samengaan  waarbij alles gericht is op het beantwoorden van de behoefte aan esthetische  en duurzame oplossingen binnen een veropgesteld budget.
De uitdaging voor elke opdracht is het creëren van  een meerwaarde bij zowel residentiële en bedrijfsomgevingen  door een doordachte omgevingsaanleg.
Hierbij is voldoende  overleg met alle betrokken partijen van essentieel belang . We  begeleiden het project van vergunningsaanvraag tot aan de oplevering van de uitgevoerde werken.  
Eenieder van ons is er zich van bewust dat  groen de meerwaarde vormt bij ieder project, want investeren  in groen is  winst verzekerd !