Methodiek

Opmeten bestaande toestand
Deze fase omvat een gedetailleerde opmeting van de bestaande toestand en de terreinniveau's. Dit
Voorontwerp
De voorontwerp fase omvat de uitwerking van het concept aan de hand van een 3d simulatie en een uitg
Uitvoeringsontwerp
Op het uitvoeringsplan worden de verhardingen , constructies en tuinverlichting in detail uitgeteken
Beplantingsplan
Op het beplantingsplan staan alle beplantingen aangegeven met hun soort, aantal, plantafstand en pla
Werfopvolging
Bij de uitvoering van de tuin  kan in overleg met de opdrachtgever een periodieke opvolging van de w