Uitvoeringsontwerp

Op het uitvoeringsplan worden de verhardingen , constructies en tuinverlichting in detail uitgetekend.