Voorontwerp

De voorontwerp fase omvat de uitwerking van het concept aan de hand van een 3d simulatie en een uitgewerkt grondplan. De tuin krijgt in deze fase een ruimtelijke indeling . Met een begeleidende kostenraming krijgt de opdrachtgever een zicht op de opbouw en het materiaalvoorstel van het ontwerp. Deze planfase  kan bijgestuurd worden ifv gesprek met de opdrachtgever.