Landschappelijke tuin bij moderne woning

eenvoud siert als ruimte botviert

landelijke tuin

Deze nieuwbouwwoning is omgeven door een weidse eigendom met achtergelegen weide. Om de tuin ruimtelijk te versterken maakte Lieven gebruik van reliëf en de aanplant van solitaire bomen . Heuvels werden aangelegd en beplant om de nodige privacy te bekomen. Het overloopzwembad werd als een waterspiegel ingeplant in het grasplein en gevrijwaard van wind door een houten wand. Via een karrespoor is het grote domein  toegankelijk gemaakt. De overgang tuin -weide is naadloos (zonder afsluiting) door het aanleggen van een ha-ha (gracht met talud).