Green cities for a sustainable Europe

Op 4 september 2018 is Lieven gastspreker tijdens het  seminarie ‘Green Cities for a sustainable Europe’ . Dit is  een Europees initiatief van ENA, European Nursery Association, in België en in opdracht van AVBS. Het seminarie handelt over de positieve klimaateffecten van groene ruimtes in stedelijk gebied en wil tuin- en landschapsarchitecten en beleidsmakers in openbaar groen bewust maken van het belang van dit thema d.m.v. inspirerende lezingen.

Lieven zal het stadsontwikkelingsproject De Munt als praktijkvoorbeeld toelichten.

Lees hier meer info.

de munt roeselare
Terug naar overzicht