Professioneel
Professioneel
Met oog voor duurzaamheid en budget

Totaalconcept 

Als landschapsarchitect neemt Lieven Vereecke een belangrijke rol op in elk project. Reeds in aanvangsfase denken we mee over een creatieve maar realistische invulling van de buitenruimte. U kan op ons rekenen vanaf de vergunningsaanvraag tot aan de oplevering van de uitgevoerde werken, en dit voor de volledige omgevingsaanleg.

Samenwerking troef!

Zowel in private als in publieke projecten is ons werkterrein heel veelzijdig en multidisciplinair. Daarom is een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen van groot belang voor een succesvolle uitvoering. Zo kunnen we ook optimaal rekening houden met technische uitvoerbaarheid en randfactoren, zoals verkeer, geluid, water,…

Meerwaarde van groen 

Het positieve effect van groen op onze gezondheid staat buiten alle twijfel. De aanwezigheid ervan in het straatbeeld maakt mensen blijer en gezonder, het bevordert de sociale contacten en zorgt voor meer lokale bedrijvigheid. Bovendien zorgt een doordachte, groene omgevingsaanleg voor een hogere verkoopwaarde van uw appartementen en/of woningen.