Residentie Lappersfort Brugge

Kwalitatieve omgevingsaanleg als totaalconcept bij residentieel woonproject

omgevingsaanleg projectontwikkeling

Inspelen op architectuur en omgeving

Reeds bij de vergunningsaanvraag van dit prestigieus woonproject gelegen tussen  de rand van het lappersfortbos en het kanaal Gent -Brugge werd aandacht besteed aan een kwalitatieve omgevingsaanleg voor de toekomstige bewoners. Het groendak boven het ondergrondse kantoorgebouw fungeert als collectieve gebruikstuin en zichtgroen  voor de bewoners . Aan de westzijde is een speeltuin en petanquebaan aangelegd voor bewoners en bezoekers. Bij materiaalkeuze werd aandacht besteed aan duurzaamheid en binding met de gevel van het gebouw. Plantenkeuze werd bewust sober gehouden met uitsluitend gebruik van inheemse bomen. Dit project werd opgevolgd van vergunningsaanvraag tot oplevering van de werken . iov Vuylsteke-Eiffage NV Meer info over dit project